15ª marcia in Val di Turrite a S.Rocco in Turrite (Pescaglia)

marcia in val di turrite